Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Με την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου μας, αυτομάτως αποδέχεστε και τους αντίστοιχους όρους και πολιτική απορρήτου της ΚΟΙΤΙΔΑΣ, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον υπερσύνδεσμο (link) που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτής της σελίδας. 

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου (site) μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών/στοιχείων που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας και τον ιστότοπό (site) μας, συμφωνείτε με τη χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου τόσο κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο (site) μας όσο και κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τον ιστότοπό (site) μας, ως περιγράφεται αμέσως παρακάτω. Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση του ατόμου αυτού σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μας.

Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να γίνει κατανοητό τι είδους προσωπικές σας πληροφορίες (στοιχεία) συλλέγονται, πώς και πότε μπορεί αυτές να τις διαθέσουμε ή να τις χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορείτε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες των πληροφοριών σας. Αναλύονται, επίσης, οι διαδικτυακές μας πρακτικές χρήσης των πληροφοριών (online information practices), καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας.

Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, θα λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την αποτροπή της απώλειας, της κακής χρήσης η της αλλοίωσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.

Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικό που χρησιμοποιείτε. Εμείς δεν πρόκειται να σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπό (site) μας).

Ο ιστότοπός (site) μας με τη χρήση cookies μπορεί να συγκεντρώνει, να καταγράφει ή και να ακολουθεί προσωπικές σας πληροφορίες, να χρησιμοποιεί cookies, flash cookies, webbeacon, κλπ. καθώς και να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ενέργειες marketing μόνο από εμάς, τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου Κυβερνοχώρου. Μπορεί να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία ή πληροφορίες σας για να ολοκληρωθούν οικονομικές/τραπεζικές πράξεις ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής φύσεως κινήσεις ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε περίπτωση που αυτό είναι σε λειτουργία εντός του site μας ή σε link από αυτό, αλλά ανήκει σε εμάς.

Εκτός από τα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το site μας, χρησιμοποιούμε περαιτέρω και cookies για να βελτιστοποιούμε την περιηγητική σας εμπειρία, να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, να είμαστε συμβατοί και συνεργάσιμοι με κοινωνικά δίκτυα.

Οι προσφερόμενες από Τρίτα Μέρη υπηρεσίες, όπως είναι η Google Analytics ή άλλες εφαρμογές και λογισμικά της Αγοράς, όπως και η πιθανή χρησιμοποίηση cookies ή άλλων τεχνολογιών από την ΚΟΙΤΙΔΑ ή άλλους ενδέχεται να διέπονται από διαφορετικούς όρους σχετικά με τη συλλογή και φύλαξη/αποθήκευση στοιχείων και πληροφοριών. Εφόσον αυτά τα Μέρη δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς, οι πρακτικές τους περιγράφονται και διέπονται από δική τους Πολιτική Απορρήτου. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τους.

Ειδικότερα:

– Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία καταχωρείτε στον ιστότοπό (site)μας ή θέτετε στη διάθεσή μας με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης, συλλέγουμε το Internet Protocol Address (IP) σας, καθώς και τα εξής: login, διεύθυνση e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), κωδικούς, πληροφορίες σχετικές με τη σύνδεση, τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όπως και το ιστορικό των υπηρεσιών που σας έχει παρασχεθεί. Επίσης συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αμιγώς προσωπικές και ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας. Ενδεικτικά: όνομα, επίθετο, email, κωδικό/κούς, επικοινωνίες), στοιχεία και λεπτομέρειες τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικών ή debit καρτών), σχόλια, αλληλεπιδράσεις, προϊοντικές κριτικές, συστάσεις και προσωπικά προφίλ ή στοιχεία αυτών, καθώς και πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου (site) μας, συμπεριλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επίσης, λογισμικά εργαλεία (προγράμματα), ώστε να συλλέγονται πληροφορίες σχετικές με την περιηγητική σας εμπειρία και δραστηριότητα στον ιστότοπό (site)μας [(ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα ανταπόκρισης των σελίδων (page response time), διάρκεια επίσκεψης και παραμονή σε κάθε σελίδα (length of visits to certain pages), πληροφορίες σχετικές με τη διαδραστικότητα σας στις σελίδες μας (page interaction info), καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε κατά την έξοδό σας από αυτές (browse away from the page)].

-Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία που μας γνωστοποιείτε καθόσον πραγματοποιείτε κινήσεις στον ιστότοπό (site) μας, [ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)]. Όσα προσωπικά στοιχεία συλλεχθούν, θα χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παρακάτω λόγους-σκοπούς:

Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
Δυνατότητα λειτουργίας του ιστοτόπου (site) μας, με απώτερο σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας
Καταγραφή και μελέτη συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και άλλων συγκεντρωτικών ή και συμπερασματικών -προσωπικών ή μη- στοιχείων /πληροφοριών που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από εμάς, τους συνεργάτες μας ή Τρίτα Μέρη για τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών μας καθώς και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών
Επικοινωνία με τους χρήστες ή τους επισκέπτες του ιστοτόπου (site)μας για την παροχή σε αυτούς προσωποποιημένων ή και γενικών πληροφοριών και οδηγιών αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, καθώς και προωθητικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή.
Συλλογή πληροφοριών. Ειδικότερα, συλλέγουμε από εσάς τους τύπους πληροφοριών που περιγράφονται παρακάτω και προβαίνουμε στις ενέργειες τις οποίες περιγράφουμε παρακάτω, προκειμένου να σας παρέχονται υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί, καθώς και για τους παρακάτω περιγραφόμενους λόγους. Ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες ή και όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα μέσω αυτόματων τρόπων συλλογής όπως προφίλ επικοινωνίας και cookies.
Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου (site) μας (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας)
Άλλες χρήσεις

Προσωπικές Πληροφορίες: Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται εξαρτώνται από τον τύπο της υπηρεσίας, εξυπηρέτησης ή αγοραστικής σας επιλογής ή αίτησης αγοράς και μπορεί να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο/α, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ημερομηνίες που παρασχέθηκαν οι Υπηρεσίες, είδος παρεχόμενων Υπηρεσιών, ιστορικό πληρωμών και άλλων οικονομικών κινήσεων, τρόπο πληρωμής ποσό/ύψος πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, domain name, πληροφορίες πιστωτικών ή debit καρτών ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Οι οικονομικές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο ώστε να μπορέσει να γίνει εφικτή η πληρωμή των Υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί ή σας έχουν παρασχεθεί. Στην περίπτωση που προβείτε σε συναλλαγή μέσω πιστωτικών ή debit καρτών τότε οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν στον Εκδότη των καρτών σας και τα μέρη που τις αφορούν ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής προσωπικών στοιχείων ενδέχεται να εμφανίζεται ένα ειδικό εικονίδιο ασφάλειας στο πρόγραμμα με το οποίο περιηγείστε.

Cookies και Ανίχνευση (Cookies Tracking): Το πρόγραμμα με το οποίο περιηγείστε στον ιστότοπό (site) μας, έχει από κατασκευής του τη δυνατότητα να αποθηκεύει μικρά αρχεία κειμένου -cookies- τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες ώστε να αναγνωρίζεται ο λογαριασμός σας και σε επόμενη επίσκεψή σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, ώστε να διατηρούμε τις επιλογές σας (preferences) και τα στοιχεία με τα οποία κάνετε είσοδο (log in), με σκοπό την παροχή προσωποποιημένης λειτουργικότητας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies ώστε να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και ενίοτε να ανιχνεύουμε πληροφορίες, με σκοπό τη στατιστική αξιοποιήσή τους για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών μας δικτύων. Ειδικότερα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς, ως αναλύεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε τη χρήση cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση θα επηρεασθεί αρνητικά η λειτουργικότητα του ιστοτόπου (site) μας.

Είδη cookies:

1) απαιτούμενα cookies (required cookies), τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου (site) μας,

2) cookies συμπεριφοράς (performance cookies), τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας, με σκοπό να μετράμε και να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητά μας και του ιστοτόπου (site) μας,

3) λειτουργικά cookies (functional cookies), τα οποία μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που έχετε κάνει στο site μας,

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, ώστε να ανιχνεύουμε συστάσεις από εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες μας ή διαφημιστικές καμπάνιες.

Ενδέχεται επίσης, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας να σας αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την λήψη των οποίων συγκατατίθεστε. Στα μηνύματα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιούνται pixel tags και cookies, ώστε να μπορούμε να σταθμίζουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μας ενεργειών, αλλά και να εξασφαλίζουμε αποτελεσματικότερη επικοινωνία μαζί σας.

Μελέτες-Έρευνες-Ερωτηματολόγια: Ενδέχεται να διεξάγουμε επιστημονικές μελέτες, έρευνες και ερωτηματολόγια. Η συμμετοχή σας σε αυτές είναι καθαρά εθελοντική. Σε περίπτωση συμμετοχής σας, τα στοιχεία τα οποία θέτετε υπ’ όψιν μας παραμένουν εμπιστευτικά ακόμα και εάν η έρευνα διεξαχθεί από εξωτερικό συνεργάτη μας για λογαριασμό μας.

Κοινωνικά Δίκτυα: Ο ιστότοπος (site) μας περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και εφαρμογές κοινωνικών δικτύων. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να συλλέξουν την IP διεύθυνσή σας, καθώς και να καταγράφουν και αποθηκεύουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό (site) μας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούν cookies, για την καλύτερη λειτουργία τους. Τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Δικτύων όπως και τα επιμέρους widgets τους ενδέχεται να φιλοξενούνται είτε από Τρίτο Μέρος ή απευθείας από τον ιστότοπό (site) μας. H διαδραστικότητά σας με αυτά τα Μέρη και τα χαρακτηριστικά ρυθμίζονται από την Πολιτική Απορρήτου των Μερών αυτών και όχι από εμάς.

Χρήση Πληροφοριών:

Προσωπικές Πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται ώστε να μας επιτρέψουν να προβούμε σε χρεώσεις και στην παροχή Υπηρεσιών και υποστήριξης προς τους πελάτες μας. Ενδέχεται να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να καθορίσουμε/προσδιορίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προωθήσουμε υπηρεσίες ή πρόσθετη υποστήριξη. Επίσης, ενδέχεται να δημιουργήσουμε αναγνωρίσιμα και συνολικά προφίλ με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες μας κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εγγραφής ή εισόδου τους. -Παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός πελατών μας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτές οι Μη-αναγνωρίσιμες πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προωθηθούν διαφημίσεις εντός του ιστοτόπου (site) μας και σε συσχετισμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια απαλλοτρίωσης των στοιχείων σας. Σε αυτή την κατεύθυνση ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης σας σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε το ενδιαφέρον σας να αποκτήσετε πληροφορίες ή να αλλάξετε μέρος των στοιχείων σας στο λογαριασμό σας ή τα αρχεία μας. Τα στοιχεία αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Εδώ.

LogFiles: Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP, ώστε να αναλύουμε τάσεις, να διοικούμε/διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ιστότοπο( site) μας, αλλά και τους server μας, να εντοπίζουμε την προσβασιμότητα και να συλλέγουμε διάφορες δημογραφικές πληροφορίες για γενική/συνολική χρήση. Οι IP διευθύνσεις δεν συνδέονται με τις προσωπικές σας αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται στα log files εξαιτίας της φυσιολογικής λειτουργίας των διευθύνσεων IP και της διαδικτυακής περιήγησης.

Αποκάλυψη και Διάθεση Πληροφοριών: Συνεργάτες και Χορηγοί. Ενδέχεται μερικές από τις υπηρεσίες μας να προσφέρονται ή να προωθούνται σε εσάς σε συνεργασία με κάποιο συνεργάτη μας ή χορηγό. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέτουμε πληροφορίες ή στοιχεία σας στους συνεργάτες ή χορηγούς. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέτουμε συνολικά/γενικά, ανώνυμα στοιχεία βασισμένα σε πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον ιστότοπο (site) μας προς συνεργάτες, χορηγούς, τρίτα μέρη ή σε όποιον τυχόν κρίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας, στοιχεία ή πληροφορίες, αν χρειαστεί να τα διαθέσουμε προς Τρίτα Μέρη θα διασφαλίζεται από αυτούς το απόρρητο των στοιχείων σας και η χρήση τους θα αφορά μόνο σε ό,τι έχει συμφωνηθεί από εμάς και όχι για άλλους λόγους.

Προμηθευτές: Μπορούμε να μεταβιβάσουμε (ή να καταστήσουμε διαθέσιμα) τα στοιχεία σας σε Τρίτα Μέρη τα οποία μας συνδράμουν στην παραγωγή των υπηρεσιών μας ή παράγουν τα ίδια υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες υπηρεσίες Τρίτων, ώστε αυτές να εγκρίνουν και να εκτελούν πληρωμές, να διεξάγουν ή να εποπτεύουν έρευνες ή να τρέχουν καμπάνιες. Τα στοιχεία σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα στοιχεία σας διοχετεύονται σε όσους συνεργάτες μας εμείς κρίνουμε, ωστόσο οι τελευταίοι δεν έχουν το δικαίωμα να τα αποκαλύψουν περαιτέρω σε άλλους ή να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους προωθητικούς ή άλλους σκοπούς.

Διαφημίσεις Online: Δεν κοινοποιούμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (ήτοι πληροφορίες με βάση τις οποίες καθίσταται εφικτή η ταυτοποίησή σας) σε διαφημιστές. Ενδέχεται να προβάλλουμε διαδικτυακές διαφημίσεις και να αποκαλύπτουμε γενικές και μη ταυτοποιήσιμες με πρόσωπα πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε σχετικά με τους πελάτες μας/επισκέπτες μέσω της διαδικασίας εγγραφής ή μέσα από διαδικτυακές έρευνες και προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένων διαφημιστών. Ενίοτε ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις γενικές και μη ταυτοποιήσιμες με πρόσωπα πληροφορίες για τη δημιουργία ειδικά κατευθυνόμενων διαφημίσεων (tailored advertisements).

Πελατειακές Έρευνες: Ενδέχεται να διακινούμε και να μοιράζομαστε πελατειακές πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε αποκτήσει μέσω πελατειακών ερευνών και δημοσκοπήσεις σε Τρίτα Μέρη επιλογής μας, ώστε τα τελευταία να αναπτύξουν υπηρεσίες τα οποία θεωρούμε ότι θα είχαν αξία για εσάς.

Το ίδιο μπορούμε να πράττουμε και εμείς -χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή τρίτων μερών- στην ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών.

Νομικοί Λόγοι. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι ο νόμος ή τα χρηστά ήθη ή οι ηθικοί κανόνες επιβάλουν ή σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τις Αρχές, διατηρούμε το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση, να αποκαλύπτουμε και να διαθέτουμε πληροφορίες ή στοιχεία σε Εταιρείες, Οργανισμούς, Κυβερνήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλον θεωρήσουμε εμείς ότι πρέπει να γίνει αποδέκτης των πληροφοριών αυτών.

Ενδέχεται επίσης, να έχουμε πρόσβαση, να αποκαλύπτουμε και να διαθέτουμε πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με τους πελάτες μας, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας εναντίον Τρίτων, καθώς και για την νομική προστασία μας έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας εναντίον μας, συμπεριλαμβανομένου και του εκβιασμού ή απαιτήσεων που μας εμπλέκουν με τη χρήση ανώνυμου/μων domain/s, για την έρευνα και αποτροπή απόπειρας απάτης ή άλλης μη νόμιμης ενέργειας ή έρευνα σε περίπτωση τελεσθείσας απάτης ή άλλης μη νόμιμης ενέργειας, για την αποτροπή θάνατο ή άλλης σοβαρής φυσικής βλάβης οποιουδήποτε ατόμου, καθώς και για έρευνα και διαπίστωση τυχόν παραβίασης των Όρων Χρήσης και του ιστοτόπου (site) μας.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.

Διατηρούμε το δικαίωμα και μας δίνετε την άδεια σας να έρθουμε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουμε εμείς σε επαφή μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν χωρίς την άδεια σας, να επιλύουμε διαφορές που προκύπτουν και να το κάνουμε μονομερώς και χωρίς την άδειά σας, να καταγράφουμε τις απόψεις σας μέσα από ερωτηματολόγια και έρευνες, να εισπράττουμε οφειλές σας προς εμάς, να σας ενημερώνουμε για αλλαγές ή νέες υπηρεσίες μας και να εκτελούμε τις συμφωνίες που έχετε συνάψει μαζί μας με βάση τους Νόμους ή το ιδιωτικό ηλεκτρονικό συμφωνητικό με το οποίο έχετε συμφωνήσει μαζί μας (Όροι Χρήσης).

Για το λόγο αυτό και για όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω διατηρούμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να σας προσεγγίζουμε/επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email, γραπτών κειμένων ή συμβατικού ταχυδρομείου.

Εάν θέλετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε, η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω:

-Στην παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης σας για αυτό το σκοπό, συνήθως δεχόμαστε θεωρημένη φωτοτυπία διαβατηρίου από συμβολαιογράφο και μία φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση σας.

Εάν δεν θέλετε να επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία ή τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς αποστέλλοντας email στο info@koitida.com.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε και όσες φορές κρίνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε όπως ανατρέχετε εδώ, ώστε να διατηρήστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Οποιαδήποτε μεταβολή, αλλαγή ή διόρθωση στην Πολιτική Απορρήτου μας έχει άμεση ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται σε αυτή εδώ την σελίδα και σε αυτό τον ιστότοπο (site). Κάθε φορά που πραγματοποιούνται ριζικές αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, στο επάνω μέρος της σελίδας θα εμφανίζεται σχετική σημείωση- επισήμανση ότι έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές και θα αναφέρεται και η ημερομηνία που αυτές πραγματοποιήθηκαν. Έτσι θα σας γίνεται γνωστό ότι απαιτείται να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας με τις αλλαγές που έχουν επέλθει.

Τα ως άνω ισχύουν και για την ΚΟΙΤΙΔΑ ως προς τη δική της Πολιτική Απορρήτου.

Εφόσον επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία και τις πληροφορίες σας, να προβείτε σε διορθώσεις/τροποποιήσεις, παρακαλείσθε όπως αποστείλετεemail στο email info@koitida.com.

Γενικά, τα cookies που τοποθετούνται αρχικά σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως απαραίτητα cookies. Ωστόσο, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους τύπους cookies, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Παρατίθεται αμέσως κατωτέρω πίνακας, ώστε να δείτε ποια cookies τοποθετούμε σε αυτόν τον ιστότοπο:

Cookies Λειτουργικότητας
Cookies μέτρησης επισκεψιμότητας (Google Analytics)