Προκήρυξη Θέσης Project Manager

Ανακοίνωση για νέα θέση εργασίας

Τίτλος θέσης: Project Manager
Χαρακτηριστικά: Θέση μερικής απασχόλησης 20-25 ώρες / εβδομάδα, υβριδική απασχόληση

Ποιοι είμαστε
Η Κοιτίδα ιδρύθηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής λειτουργίας κατά την εγκυμοσύνη και ψυχικής ανάπτυξης βρεφών, και στην πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την περιγεννητική και βρεφική περίοδο. Αποστολή μας είναι η απευθείας υποστήριξη των βρεφών και των οικογενειών τους, όπως και η διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών που αφορούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας τα πρώτα χρόνια της ζωής μέσα από την εκπαίδευση και υποστήριξη επαγγελματιών.

Περιγραφή θέσης εργασίας
Αναζητούμε Project Manager με αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και ενδιαφέρον για ζητήματα ψυχικής υγείας. Ως Project Manager, η δουλειά σας θα είναι ο συντονισμός των συνεργατών της Κοιτίδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις μας εκτελούνται αποτελεσματικά και παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα είστε το άτομο στο οποίο θα απευθύνονται όλοι για οτιδήποτε αφορά στην οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα ενός έργου όπως για παράδειγμα η διεκπεραίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή η οργάνωση μιας συνέντευξης τύπου.

Ο ρόλος είναι μερικής απασχόλησης και μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, δεν απαιτείται τακτική παρουσία στο γραφείο.

Καθήκοντα του Project Manager:
• Συντονισμός και διασφάλιση της κατανομής των εσωτερικών πόρων και προμηθευτών για την άψογη εκτέλεση των έργων.
• Ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Κοιτίδας. Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους: ΜΜΕ, συνεργαζόμενους φορείς. Αναζήτηση πιθανών συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που θα ενισχύσουν την επίδραση της Κοιτίδας.
• Διαχείριση της οργάνωσης των δράσεων της Κοιτίδας και παρακολούθηση της προόδου.
• Αναφορά και εσωτερική επικοινωνία ζητημάτων στη διοίκηση.

Δεξιότητες
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα διαθέτει τις παρακάτω δεξιότητες
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες
• Ανεπτυγμένες ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
• Αυξημένη κοινωνική ευαισθησία / συναισθηματική νοημοσύνη
• Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών (multitasking) και εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
• Ικανότητα διαχείρισης Ηλ. Υπολογιστών και άρτια χρήση των εφαρμογών MS Office
• Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση π.χ. εμπειρία σε fundraising ή διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Η Κοιτίδα προσφέρει ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής εργασιακό περιβάλλον, όπου το κλίμα μεταξύ των συνεργατών είναι πολύ φιλικό και ομαδικό. Η εργασία σας θα γίνεται σε έναν οργανισμό με διεθνή αναγνώριση και κοινωνικό όραμα, σταθερότητα, ευέλικτο ωράριο και σεβασμό στην ισορροπία εργασίας και ζωής του ατόμου. Πολύ ελκυστικές αποδοχές και ασφάλιση.

Παρακαλούμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας και μία σύντομη συνοδευτική επιστολή στην διεύθυνση info@koitida.com.

https: //www.koitida.com/
Ώρες επικοινωνίας
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00
+30 210 7719960
info@koitida.com

Προκήρυξη Θέσης Project Manager

Ανακοίνωση για νέα θέση εργασίας

Τίτλος θέσης: Project Manager
Χαρακτηριστικά: Θέση μερικής απασχόλησης 20-25 ώρες / εβδομάδα, υβριδική απασχόληση

Ποιοι είμαστε
Η Κοιτίδα ιδρύθηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής λειτουργίας κατά την εγκυμοσύνη και ψυχικής ανάπτυξης βρεφών, και στην πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την περιγεννητική και βρεφική περίοδο. Αποστολή μας είναι η απευθείας υποστήριξη των βρεφών και των οικογενειών τους, όπως και η διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών που αφορούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας τα πρώτα χρόνια της ζωής μέσα από την εκπαίδευση και υποστήριξη επαγγελματιών.

Περιγραφή θέσης εργασίας
Αναζητούμε Project Manager με αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και ενδιαφέρον για ζητήματα ψυχικής υγείας. Ως Project Manager, η δουλειά σας θα είναι ο συντονισμός των συνεργατών της Κοιτίδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις μας εκτελούνται αποτελεσματικά και παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα είστε το άτομο στο οποίο θα απευθύνονται όλοι για οτιδήποτε αφορά στην οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα ενός έργου όπως για παράδειγμα η διεκπεραίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή η οργάνωση μιας συνέντευξης τύπου.

Ο ρόλος είναι μερικής απασχόλησης και μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, δεν απαιτείται τακτική παρουσία στο γραφείο.

Καθήκοντα του Project Manager:
• Συντονισμός και διασφάλιση της κατανομής των εσωτερικών πόρων και προμηθευτών για την άψογη εκτέλεση των έργων.
• Ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Κοιτίδας. Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους: ΜΜΕ, συνεργαζόμενους φορείς. Αναζήτηση πιθανών συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που θα ενισχύσουν την επίδραση της Κοιτίδας.
• Διαχείριση της οργάνωσης των δράσεων της Κοιτίδας και παρακολούθηση της προόδου.
• Αναφορά και εσωτερική επικοινωνία ζητημάτων στη διοίκηση.

Δεξιότητες
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα διαθέτει τις παρακάτω δεξιότητες
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες
• Ανεπτυγμένες ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
• Αυξημένη κοινωνική ευαισθησία / συναισθηματική νοημοσύνη
• Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών (multitasking) και εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
• Ικανότητα διαχείρισης Ηλ. Υπολογιστών και άρτια χρήση των εφαρμογών MS Office
• Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση π.χ. εμπειρία σε fundraising ή διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Η Κοιτίδα προσφέρει ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής εργασιακό περιβάλλον, όπου το κλίμα μεταξύ των συνεργατών είναι πολύ φιλικό και ομαδικό. Η εργασία σας θα γίνεται σε έναν οργανισμό με διεθνή αναγνώριση και κοινωνικό όραμα, σταθερότητα, ευέλικτο ωράριο και σεβασμό στην ισορροπία εργασίας και ζωής του ατόμου. Πολύ ελκυστικές αποδοχές και ασφάλιση.

Παρακαλούμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας και μία σύντομη συνοδευτική επιστολή στην διεύθυνση info@koitida.com.

https: //www.koitida.com/
Ώρες επικοινωνίας
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00
+30 210 7719960
info@koitida.com