Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης για Εγκύους και Γονείς Βρεφών έως 2 ετών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη τραγωδία

Δωρεάν Συμμετοχή

Τα τελευταία γεγονότα μας οδηγούν στη σιωπή, τον αναστοχασμό και την περισυλλογή. Απαιτείται όμως και δράση.

Η ΚΟΙΤΙΔΑ ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης για Εγκύους και Γονείς βρεφών έως 2 ετών, που έχουν πληγεί από την πρόσφατη τραγωδία.

Έναρξη Παρασκευή 31.3 , Ώρα 11:00 – 13:00

Διάρκεια : 8 συναντήσεις

Δηλώστε Συμμετοχή Δευτέρα – Παρασκευή 9:30 – 14:30 στο 2107719960

Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης για Εγκύους και Γονείς Βρεφών έως 2 ετών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη τραγωδία

Δωρεάν Συμμετοχή

Τα τελευταία γεγονότα μας οδηγούν στη σιωπή, τον αναστοχασμό και την περισυλλογή. Απαιτείται όμως και δράση.

Η ΚΟΙΤΙΔΑ ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης για Εγκύους και Γονείς βρεφών έως 2 ετών, που έχουν πληγεί από την πρόσφατη τραγωδία.

Έναρξη Παρασκευή 31.3 , Ώρα 11:00 – 13:00

Διάρκεια : 8 συναντήσεις

Δηλώστε Συμμετοχή Δευτέρα – Παρασκευή 9:30 – 14:30 στο 2107719960