Η ΔΕΠΑ αποκλειστικός χορηγός της δράσης μας

Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης γονέων προώρων νεογνών

Η δράση μας «Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης των γονέων των νοσηλευόμενων
νεογνών στη ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών)», είχε αποκλειστικό
οικονομικό χορηγό τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Η δράση στοχεύει στην ψυχολογική
στήριξη των γονέων προώρων και νοσηλευόμενων νεογνών από τη γέννηση και σε
όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Αποφασιστικής σημασίας στο διάστημα αυτό
είναι να καλλιεργηθεί με επιτυχία η εγκατάσταση του πρώιμου δεσμού μεταξύ των
δύο μερών. Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΕΠΑ που στηρίζει το όραμά μας για την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την εφαρμογή κοινωνικών πρακτικών σχετικά με
την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην αυγή και στα πρώτα χρόνια της ζωής των
βρεφών.

Η ΔΕΠΑ αποκλειστικός χορηγός της δράσης μας

Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης γονέων προώρων νεογνών

Η δράση μας «Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης των γονέων των νοσηλευόμενων
νεογνών στη ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών)», είχε αποκλειστικό
οικονομικό χορηγό τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Η δράση στοχεύει στην ψυχολογική
στήριξη των γονέων προώρων και νοσηλευόμενων νεογνών από τη γέννηση και σε
όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Αποφασιστικής σημασίας στο διάστημα αυτό
είναι να καλλιεργηθεί με επιτυχία η εγκατάσταση του πρώιμου δεσμού μεταξύ των
δύο μερών. Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΕΠΑ που στηρίζει το όραμά μας για την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την εφαρμογή κοινωνικών πρακτικών σχετικά με
την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην αυγή και στα πρώτα χρόνια της ζωής των
βρεφών.