ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΚΟΙΤΙΔΑ διοργανώνει το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

“ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Πρόληψη της Ψυχοπαθολογίας και Πρώιμες Παρεμβάσεις”

το οποίο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας, της νεογνικής και βρεφικής περιόδου.

Στόχος είναι να εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν στους γονείς και στο βρέφος τα σημεία εκείνα που χρήζουν έγκαιρης παρέμβασης.

Έτσι, διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται κατά την περίοδο αυτή.

Η υγεία των εγκύων, βρεφών και νηπίων ισχυροποιείται και προλαμβάνονται οι πρώιμες ψυχικές διαταραχές όπως και η παραμέληση και κακοποίηση των βρεφών.

Πρόγραμμα
Έναρξη: 13/04/2024
Λήξη: 21/09/2024
Κόστος: 900€ (πληρωτέο σε 3 δόσεις)
Επισυνάψτε βιογραφικό 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΚΟΙΤΙΔΑ διοργανώνει το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

“ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Πρόληψη της Ψυχοπαθολογίας και Πρώιμες Παρεμβάσεις”

το οποίο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας, της νεογνικής και βρεφικής περιόδου.

Στόχος είναι να εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν στους γονείς και στο βρέφος τα σημεία εκείνα που χρήζουν έγκαιρης παρέμβασης.

Έτσι, διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται κατά την περίοδο αυτή.

Η υγεία των εγκύων, βρεφών και νηπίων ισχυροποιείται και προλαμβάνονται οι πρώιμες ψυχικές διαταραχές όπως και η παραμέληση και κακοποίηση των βρεφών.

Πρόγραμμα
Έναρξη: 13/04/2024
Λήξη: 21/09/2024
Κόστος: 900€ (πληρωτέο σε 3 δόσεις)
Επισυνάψτε βιογραφικό 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ